Storno poplatky

V případě storna objednaných služeb budou klientovi vyúčtovány níže uvedené stornopoplatky:
V případě storna objednaných služeb budou klientovi vyúčtovány níže uvedené stornopoplatky:
50% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 60 dní před termínem nástupu.
70% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu.
100% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 12 dní před termínem nástupu, či se zákazník nezúčastní bez ohlášení.

 

 

Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo do Čertova Mlýna odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Při částečném odstoupení od smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby. Storno je třeba zaslat písemnou formou.
Při zkrácení pobytu ze strany klienta nevzniká nárok na vrácení peněz.

 

 

Uhrazením zálohy na pobyt souhlasí klient s výše uvedenými rezervačními a stornovacími podmínkami (včetně stornovacích poplatků).